Cao BTER Bouw & Infra

Actuele cao-teksten en avv-besluiten

De cao BTER Bouw & Infra is afgesloten voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.
Cao BTER Bouw & Infra 2021 – 2025

Deze cao is algemeen verbindend verklaard bij:
Besluit van 18 december 2020
Besluit van 23 maart 2021 (tussentijdse wijziging)
Besluit van 11 augustus 2021 (tussentijdse wijziging)
Besluit van 30 november 2022 (tussentijdse wijziging)