Cao Bouw & Infra

Actuele cao-teksten en avv-besluiten

De cao Bouw & Infra is afgesloten voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.
Cao Bouw & Infra

Deze cao is algemeen verbindend verklaard bij:
Besluit van 2 september 2021
Besluit van 15 november 2021 (tussentijdse wijziging)


Lonen en salarissen

Loontabellen bouwplaatswerknemers
Salaristabellen uta-werknemers

Melding kaderregeling

Melding kaderregeling arbeidsduur en arbeidstijden cao Bouw & Infra (artikel 2.3.1)